Meer klaarheid inzake tractorrijbewijs

1 (7)

In dat antwoord stelde de staatssecretaris dat in België rijbewijs categorie G werd gecreëerd op basis van de Europese Richtlijn 2006/126/EG. Met rijbewijs G kan men tractoren besturen in het kader van land- en bosbouw. Wanneer tractoren buiten dit toepassingsgebied worden gebruikt, dan worden de land- en bosbouwtrekkers geklasseerd in de normale door de Europese richtlijn bepaalde categorieën, gebruikmakend van het criterium van hun maximaal toegelaten massa (M.T.M.).

Een belangrijke opmerking in de materie over het tractorrijbewijs is de vrijstelling voor de in België verblijvende bestuurders geboren voor 1 oktober 1982 en de niet-Belgische inwoners. Deze personen kunnen zonder rijbewijs trage voertuigen besturen en dit in de zin van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende het algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto’s, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen.

Voornoemde term omvat voertuigen die wegens hun constructie of oorsprong een nominale maximale snelheid hebben die niet meer dan 40 km/u bedraagt, wat zoals gedefinieerd in hetzelfde koninklijk besluit, slaat op alle trekkers van categorie T (land- en bosbouwtrekkers).

Land- en bosbouwtrekkers die niet worden gebruikt in het kader van een land- of bosbouwactiviteit, kunnen niet worden bestuurd met rijbewijs G. Bestuurders geboren voor 1 oktober 1982 genieten van de vrijstelling en kunnen deze trage voertuigen wel besturen buiten land- of bosbouwactiviteiten. Wel moeten ze hiervoor beantwoorden aan de vereiste dat deze tractoren wegens hun constructie een nominale snelheid bereiken die niet meer dan 40 km/u bedraagt. Elke verbouwing die tot gevolg heeft dat deze maximumsnelheid kan worden overschreden, ontneemt aan dergelijk voertuig zijn hoedanigheid van voertuig voor traag vervoer.

Melchior Wathelet benadrukt via voornoemde uitleg dat er geen tegenstrijdigheid zit in de wet. Hiermee wordt ook de eerdere berichtgeving in Landbouwleven (o.a. nr 2939, 21 februari) bevestigd. Via het antwoord op schriftelijke vraag nr 666, is er nu dus bevestigd wat iemand met rijbewijs G kan. Dit is het besturen van tractoren die niet sneller rijden dan 40 km/u in land- of bosbouwactiviteiten. Personen geboren voor 1 oktober 1982 kunnen trage voertuigen besturen die niet sneller gaan dan 40 km/u zonder dat zij over een rijbewijs beschikken. Zij kunnen ook tractoren buiten land- en bosbouwactiviteiten besturen op voorwaarde dat er niet sneller gereden kan worden dan 40 km/u. In de praktijk kunnen deze personen dus volledig in regel met de wet bijvoorbeeld een tractor met dumper besturen in het grondverzet. Wordt er sneller gereden dan 40 km/u of is de bestuurder geboren na 1 oktober 1982, dan zal voor diezelfde grondkar veelal rijbewijs CE nodig zijn.

Staatssecretaris Wathelet onderstreept in zijn antwoord dat er geen vrijstelling op het rijbewijs geldt, noch geldt rijbewijs G voor tractoren die hun hoedanigheid van traag vervoer zijn verloren, doordat ze sneller kunnen rijden dan 40 km/u. Hij geeft nog mee dat wie niet over het vereiste rijbewijs beschikt geldboetes van 200 tot 2.000 euro riskeert.

Meest recent

Meest recent