Startpagina Bieten

Gecombineerde onkruidbestrijding biedt potentieel in de suikerbietenteelt

Vorige week brachten we een artikel over de stand van zaken rond de chemische onkruidbestrijding in de suikerbietenteelt. In plaats van enkel chemisch te bestrijden zijn er nog de mechanische opties, zoals de schoffelmachine, rijenspuit, wiedeg of de kappenspuit. Die kunnen tot hun recht komen in een gecombineerde onkruidbestrijding.

Leestijd : 4 min

Met het onder druk staan van verschillende herbiciden, zoals desmedifam en fenmedifam, en resistentieontwikkelingen in onkruiden, moet naar andere manieren gezocht worden om onkruid te blijven bestrijden. Bovendien zorgen de klimatologische omstandigheden er soms voor dat de chemische onkruidbestrijding minder goed werkt. In 2017 bijvoorbeeld was het doorgaan met een schoffelmachine een verbetering in de onkruidbestrijding. “En er is ook steeds meer druk vanuit de maatschappij om naar alternatieven te zoeken”, vertelt Ronald Euben van het KBIVB.

“Wij kijken in een aantal proeven naar alternatieven. Zo onderzoeken we de mogelijkheden van gecombineerde onkruidbestrijding. Dat is een combinatie van de chemische en mechanische onkruidbestrijding. Omdat je nog gebruik maakt van gewone herbiciden, kan je het dus geen biologische onkruidbestrijding noemen.”

Er lopen nu al enkele jaren proeven rond gecombineerde onkruidbestrijding, en daarbij werden verschillende machines gebruikt.

Schoffelmachine

Zo werd er gebruik gemaakt van een schoffelmachine. Dat is een basismachine in de mechanische onkruidbestrijding met een hele goede werking in de tussenrij, ook naar grote en resistente onkruiden toe, maar met een beperkte of geen werking in de rij. Daar worden de onkruiden niet verwijderd door de schoffelmachines. Er zijn wel opties beschikbaar, andere uitrustingmogelijkheden, namelijk vingerwieders. Met behulp hiervan kan er wel een effect zijn in de rij: hele kleine onkruiden van maximum tweebladstadium kunnen zo weggewerkt worden.

Rijenspuit

Een investering die we dit jaar hebben kunnen uitvoeren met steun van de Vlaamse overheid is de aankoop vaan een schoffelmachine met camera-aansturing. Op die schoffelmachine staat ook een rijenspuit die een behandeling kan uitvoeren in de bietenrij.”

Het voordeel van die machine is dat in de rij chemisch kan worden gewerkt, en in de tussenrij kan worden geschoffeld. “Met behulp van die machine behandelen we maar een strook van 13 cm met herbicide. Dat wil zeggen dat als we de volledige onkruidbestrijding in theorie zou willen uitvoeren met een rijenspuit, dat we tot 70% van de hoeveelheid herbicide kunnen besparen.”

Er kan gebruik worden gemaakt van twee spuitdoppen die in een hoek geplaatst zijn. “Het voordeel hiervan is dat we ook de onkruiden kunnen bestrijden die zich onder de bietenbladeren bevinden. Als we zouden kiezen voor een uitrusting met één spuitdop in het midden boven de rij, dan lopen we het risico dat we de onkruiden die onder in de bladeren staan niet goed genoeg raken. Belangrijk is dan wel dat de hoek van de spuitdop goed is afgesteld voor een goede bespuiting in een juiste dosis.”

Wiedeg

E en andere machine die in de proef is gebruikt, is de wiedeg: een machine die de volledige werkbreedte bewerkt. Deze is opgebouwd uit verende tanden die heel oppervlakkig krabben en kleine onkruiden wegwerken, en de bieten laten staan. Het is bruikbaar in alle teelten en heeft een hoge capaciteit.

Kappenspuit

Een laatste alternatief is de kappenspuit. De bietenplantjes gaan hierdoor ofwel beschermd worden ofwel wordt de te behandelen zone afgeschermd. Door de afscherming van de tussenrij kan met een niet-selectief herbicide de tussenrij worden behandeld en met een selectief middel in de rij. Het KBIVB deed hiermee de eerste ervaringen op in 2018.

Meerdere jaren gecombineerd beproefd

In 2016 startte KBIVB voor het eerst met de proeven rond gecombineerde onkruidbestrijding. Het was de bedoeling om de FAR-doorgangen te vervangen door de mechansiche doorgangen. 2016 was een nat jaar en er was sprake van een hoge onkruiddruk. Hierdoor werd het een onvolledige bestrijding wanneer de FAR-behandelingen deels werden vervangen door mechanische doorgang. Door de concurrentie van onkruiden was er sprake van een lagere suikeropbrengst.

In 2017 werd de proef herhaald. Dat jaar was het eerder koud en droog en was er minder onkruiddruk. Hierdoor waren de deels mechanische chemische objecten veel beter en was er door het droge klimaat minder concurrentie van onkruiden. Ook nu was er een lagere suikeropbrengst, maar die was minder ernstig in vergelijking met 2016. In 2017 werd ook de rijenspuit uitgetest. De resultaten waren echter slecht omwille van de moeilijkheid van de afstelling van de doppen. In 2017 zijn alle objecten uitgevoerd zonder afspuiten: en is er dus geen laatste behandeling van FAR gebeurd.

In 2018 zocht men uit wanneer het beste tijdstip is om te schoffelen: tussen de twee laatste FAR-behandelingen in of eerder als vervanging van de laatste FAR. Ten slotte gingen de onderzoekers na of de rijenspuit wel een goed alternatief was. Uit deze proef kon men besluiten dat door volledig chemisch te behandelen het beste resultaat opleverde, met het laagst aantal onkruiden op het veld. Combineert men chemisch (vier FAR-behandelingen) en mechanisch (twee keer schoffelen) met afspuiten op het einde, dan kreeg men ook een heel goed resultaat. De onderzoekers zagen ook dat wanneer het minst chemische behandelingen werden uitgevoerd, erna twee keer schoffelen en niet afspuit, het slechtst scoort. Waar de rijenspuit doorging, waren ook nog wel wat onkruiden te spotten. Er werd een goede werking in de rij gezien, maar de resultaten van de behandelingen tussen de rijen vielen een beetje tegen.

Nog niet rendabel, wel potentieel

Een volledig mechanische onkruidbestrijding is nog niet rendabel, niet in een droog jaar, maar ook niet in een nat jaar, onafhankelijk van de onkruiddruk. De onkruidbestrijding in de rij blijft altijd wel een probleem. Mechanische onkruidbestrijding blijft wel potentieel hebben, want het vereist minder gewasbeschermingsmiddelen. Het doorbreken van de resistentie is heel belangrijk. Natuurlijk moet er altijd wel naar het weer gekeken worden of het mogelijk is mechanische doorgangen uit te voeren of niet.

In 2019 wordt het onderzoek wel verder gezet. Er zal gebruik gemaakt van de kappenspuit en de rijenspuit.

MV

Lees ook in Bieten

Meer artikelen bekijken